Wat het kost

Een kennismakingsgesprek van een half uur kost u niets. In een dergelijk gesprek blijft het dan ook bij kennismaking en algemene informatie.

ALS MEDIATOR

Voor het eerste gesprek van anderhalf uur reken ik € 100. Voor tweede en volgende gesprekken reken ik € 121 per uur (inclusief btw)

ALS ADVOCAAT

Voor een eerste adviesgesprek van maximaal een uur reken ik € 100. Als dat een probleem is wil ik dat graag van u horen.

VERZEKERING

Indien u verzekerd bent voor de kosten van rechtsbijstand heeft u het recht uw eigen advocaat te kiezen. De verzekering betaalt dan mijn kosten.

PRO DEO 

Wie een laag inkomen heeft kan gefinancierde rechtsbijstand krijgen via de Raad voor de Rechtsbijstand. Wanneer u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen. De Raad stelt vast welke eigen bijdrage u moet betalen.

Ik adviseer u om altijd tevoren via 0900-8020 een verwijzing te vragen bij  het Juridisch Loket. Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verstrekt, krijgt u een korting van € 53,- op de eigen bijdrage. U houdt altijd het recht om uw eigen advocaat te kiezen.

Als u mij € 100 betaald hebt voor het eerste adviesgesprek, dan wordt dat bedrag in mindering gebracht op de eigen bijdrage.

 Enkele bijkomende kosten komen voor rekening van de cliënt, zoals het griffierecht bij procedures of kosten voor aktes (leges). Kosten voor deurwaarders, vertalers of getuigen komen gewoonlijk ook voor rekening van de cliënt.

 

UURTARIEF

Mijn uurtarief is € 160 exclusief 21% btw. Bij overzichtelijke zaken kan ik ook een vaste prijs met u afspreken.

Voor mensen met een inkomen dat net boven de toevoegingsgrens ligt hanteer ik een aangepast tarief.  Datzelfde geldt voor zzp’ers en andere zelfstandige ondernemers als het gaat om zakelijke geschillen – bedrijfsmatig handelen – waarvoor geen toevoeging wordt verstrekt (ondanks een laag inkomen).

De aard van de zaak of het spoedeisend karakter kan voor mij een reden zijn om van bovenstaand tarief af te wijken.

 

advies en proces