Wat ik doe – Advies en proces

ALGEMEEN

Ik voer een algemene praktijk – dat wil zeggen dat ik van alle markten thuis ben – , maar de nadruk ligt op het familierecht. Verder treed ik vooral op bij geschillen tussen particulieren en (grote) bedrijven, zoals energiebedrijven, telefoonbedrijven en verzekeringsmaatschappijen. Ook in contact met de overheid ontstaan vaak problemen. In al die gevallen kan ik u bijstaan.

 

MEDIATION

Een advocaat behartigt de belangen van één van beide partijen bij een conflict. Als mediator heb ik een andere rol: Partijen zitten samen bij mij aan tafel met de wil om samen een oplossing te vinden. Ik leid het gesprek in goede banen en zorg ervoor dat het resultaat in een heldere overeenkomst wordt vastgelegd.

 

PERSONEN EN FAMILIERECHT

Vaak gaat het in deze zaken om de gevolgen van verbroken relaties. Steeds vaker zijn het grensoverschrijdende kwesties met internationale aspecten. Echtscheidingen. Wilt u een gezamenlijk verzoek of lukt dat niet. Wat wilt u regelen in het ouderschapsplan? Wat is in het belang van het kind? Wat wilt u opnemen in een echtscheidingsconvenant? Ook na beëindiging van samenwoning spelen dergelijke vragen.  Hoe verdeelt u de bezittingen en schulden? Hoe zit het met pensioenaanspraken. En het huurrecht van de woning.

Wat spreek je af over de verzorging en de verblijfplaats van de kinderen. Wat is co-ouderschap? Wanneer heb je recht op omgang? Hoeveel betaal je voor kinderen die niet bij jou wonen? Wanneer heb je gezamenlijk gezag? Hoe regel je erkenning? Hoe zorg je dat de vader op de geboorteakte wordt vermeld met een vaderschapsactie? Wat is er nodig voor ontkenning vaderschap. Er zijn geen twee situaties hetzelfde, iedere situatie vraagt om een eigen procedure. Voor al deze procedures hebt u een advocaat nodig.

Ook voor curatele en beschermingsbewind kunt u mijn bijstand vragen.

 

RECHT OP BIJSTAND, WMO en WSNP

Het aanvragen van bijstand is een weg met vele hindernissen. Wordt de aanvraag geweigerd of wordt uw uitkering tijdelijk stopgezet, dan dreigen er grote problemen. U hebt geen cent en er moet snel iets gedaan worden. Maak een afspraak om de zaak te bespreken. Wacht niet te lang.

Participatiewet (voorheen de Wet Werk en Bijstand), afwijzing bijstandsuitkering, opschorting, stopzetting, herzien van het recht op uitkering, terugvordering, boete, inlichtingenplicht, verdenking van fraude; AIO, aanvullende uitkering voor ouderen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, aanvraag voor hulp of hulpmiddelen, AWBZ, PGB;

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, toelating, beëindiging, de taak van de bewindvoerder en de schone lei.

advies en proces